Skip to main content

Personvernerklæring

Skrevet den 24.05.2018, oppdatert den 13.4.2023.

Personvernet ditt er viktig for oss. Formålet med personvernerklæringen er å øke gjennomsiktigheten i databehandlingsprosessene våre i en lett leselig form. Les alle avsnittene nedenfor, slik at du forstår hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter opplysningene dine.

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi kundene informasjon om vår praksis for håndtering av personopplysninger i forbindelse med de forskjellige tjenestene, produktene, applikasjonene, nettsidene, salgsfremmings- og markedsføringskampanjene, sponsede sider på sosiale medier eller tilsvarende ting som vi tilbyr eller som tilbys på vegne av oss.

Registeransvarlig

Nextfour Solutions (heretter Nextfour eller «vi»), (organisasjonsnummer FI26310138, adresse Havregatan 48 B, 20740 Åbo, Finland). Du kan kontakte oss på adressen q-support@nextfour.com for å få vite hvilke opplysninger vi har lagret som gjelder deg samt hvor de kommer fra.

Hvilke personopplysninger samler Nextfour inn?

Personopplysningene samles som regel inn direkte fra deg, eller de fås gjennom bruken av Q Experience-produktet eller andre tjenester. Noen ganger kan vi også trenge noen tilleggsopplysninger, slik at vi kan holde opplysningene oppdaterte eller forsikre oss om at opplysningene vi har mottatt er riktige.

Personopplysningene vi samler inn kan deles inn på følgende måte:

  • navn
  • e-post
  • passord
  • geografisk lokasjon
  • språk
  • lokasjonsopplysninger som lagrer seg i den automatiske loggboken
  • analyse
  • opplysninger som er samlet inn fra båten eller som gjelder denne
  • opplysninger som er samlet inn fra Q Experience-produktet du bruker eller som gjelder dette
  • kjøpshistorie

Hvorfor trenger vi personopplysningene dine og hva brukes de til?

Vi bruker personopplysningene dine slik at vi kan oppfylle produktets funksjonelle krav og våre juridiske forpliktelser samt tilby tjenester i høy kvalitet. Vi bruker også personopplysningene dine til levering av produkter og tjenester samt til forbedring av utviklingsarbeidet med produktene og tjenestene våre.

Nextfour har den legitime retten til å bruke personopplysningene til kundekommunikasjon samt i forbindelse med markedsførings-, produkt- og kundeanalyser. Slik kan vi forbedre produktutvalget vårt og optimere tjenestene vi tilbyr kundene. Nextfour sørger for at håndteringen av personopplysningene ikke forårsaker alvorlige brudd på kundens rettigheter eller frihet.

Vi sender også kundemeldinger til våre nåværende kunder (som for eksempel informasjon om endringer i tjenesten, markedsvurderinger, nyhetsbrev samt forespørsler om tilbakemeldinger).

Hvordan beskytter Nextfour personopplysningene, og hvilke risikoer er knyttet til håndteringen av personopplysningene?

Vi benytter nødvendige, hensiktsmessige samt de beste tekniske og administrative sikringsmetoder som er i samsvar med reglene til beskyttelsen av person- og andre opplysninger. Slike metoder er blant annet bruk av brannmur, sterke krypteringsteknikker og sikre utstyrsrom, adgangskontroll i bedriftslokalene, begrenset innvilgelse av brukerrettigheter, veiledning og opplæring av personene som deltar i håndteringen av personopplysningene samt nøye valg av underleverandører. I tillegg til de gjeldene lovreguleringene forplikter underleverandørene seg også til å overholde Nextfours egne personvernprinsipper og -instruksjoner.

Det er bare tillatt å håndtere personopplysninger av jobbrelaterte grunner. Brukerrettighetene til systemer som inneholder personopplysninger er personlige, og bruken av brukerrettighetene blir overvåkt. I tillegg til den juridiske taushetsplikten, er Nextfours ansatte som håndterer personopplysninger også bundet av en egen avtale om taushetsplikt. Personopplysninger som ikke er nødvendige lengre blir slettet på en sikker måte.

Til tross for nøye beskyttelse og et hensiktsmessig nivå på datasikkerheten er det alltid knyttet risiko til databehandling. Dersom det til tross for våre tiltak skulle oppstå et personvernbrudd som sannsynligvis medfører en større risiko for personvernet ditt eller andre rettigheter, vil vi kontakte deg så snart som mulig.

Dersom vi får vite om personvernbrudd og det er fare for at det vil forårsake risiko for rettighetene eller friheten til en fysisk person, vil vi rapportere bruddet til personvernombudet uten ugrunnet opphold.

Vi anbefaler også å sørge for at sikkerheten i utstyret og forbindelsene du benytter er oppdatert.

Hvor lenge blir personopplysningene dine oppbevart?

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge du bruker produktene våre og så lenge det er nødvendig for bruksformålet med dem, samt så lenge kravene for oppbevaring av opplysningene i samsvar med loven og reglene krever dette.

Hvem kan Nextfour oppgi personopplysningene til?

Personopplysningene kan gis videre utenfor Nextfour når loven tillater eller krever dette.

På grunnlag av kundes samtykke eller avtale gir vi også opplysningene videre til våre samarbeidspartnere som er knyttet til produktene eller tjenestene som kunden har valgt.

Vi kan for eksempel dele opplysningene dine når vi håndterer betalinger, gjennomfører en bestilling, installerer et produkt eller tilbyr kundeservice, installasjonstjenester, markedsføringstjenester, service- eller reparasjonstjenester eller andre tilsvarende tjenester.

Alle betalinger som gjøres i Q Experience appen behandles av Stripe. Stripe samler inn og behandler dine personopplysninger i henhold til deres personvernerklæring https://stripe.com/en-fi/privacy.

Personvernrettighetene dine knyttet til håndteringen av personopplysninger

Vi tilbyr deg muligheten til å få informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, bruker og deler. Du har rett til å rette mangelfulle eller gale opplysninger.

Du har rett til å be om at vi fjerner personopplysningene dine og i den grad håndteringen av personopplysningene er basert på samtykke. Dersom du ber om at opplysningene dine skal fjernes eller trekker tilbake ditt samtykke om håndtering av personopplysningene dine, fjerner vi opplysningene fra systemene våre med mindre det ikke er annet juridisk grunnlag for håndteringen av opplysningene eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare dem. I alle tilfeller fjerner vi personopplysningene dine etter at oppbevaringstiden vi har fastsatt eller den juridiske oppbevaringstiden er utløpt.

I den grad håndteringen av personopplysningene er basert på samtykke eller avtale, har du rett til å få personopplysningene du har oppgitt selv i en strukturert og alminnelig brukt form samt rett til å få opplysningene overført til en annen registeransvarlig.

Du har rett til å sette deg mot håndteringen av personopplysningene dine dersom håndteringen er basert på realiseringen av de legitime interessene til Nextfours eller en tredjepart.

Du har også rett til å sette deg mot bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføring.

Dersom du mener at håndteringen av personopplysningene dine er i strid med de gjeldende lovreguleringene, kan du klage til personvernombudet.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagrer seg på besøkerens pc eller andre enheter i forbindelse med besøk på Nextfours nettside. Når vi refererer til informasjonskapsler i denne personvernerklæringen, inneholder dette også andre tilsvarende teknologier og verktøy som samler inn og lagrer opplysninger på nettleseren din og i noen tilfeller overfører slike opplysninger til tredjeparter på samme måte som informasjonskapslene.

På Nextfours nettside og i Nextfours tjenester brukes informasjonskapslene til å opprettholde en brukersesjon og huske valgene brukeren har gjort når han forlater siden og går til en annen side. Ved hjelp av informasjonskapslene kan vi dessuten identifisere og for eksempel føre statistikk over personene som besøker nettsiden vår. Informasjonskapslene brukes også til målretting av markedsføringen. Nextfours nettside og tjenester bruker både øktkapsler og varige informasjonskapsler, som er lagt inn av både Nextfour og tredjeparter.