Skip to main content

Tietosuojakäytäntö 

Laadittu 24.5.2018, päivitetty 13.4.2023 

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tietosuojailmoituksemme tarkoituksena on lisätä tietojenkäsittelyprosessiemme läpinäkyvyyttä helposti luettavassa muodossa. Lue jokainen alla oleva osio, jotta ymmärrät, kuinka keräämme, käytämme, jaamme ja suojaamme tietojasi. 

Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on tuoda asiakkaidemme tietoon käytäntö, joka koskee henkilötietojen käsittelyä erilaisten tarjoamiemme tai puolestamme tarjottujen palvelujen, tuotteiden, sovellusten, verkkosivustojen, myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden, sponsoroitujen sosiaalisen median sivustojen ja vastaavien yhteydessä. 

Rekisterinpitäjä 

Nextfour Solutions (jäljempänä Nextfour tai “me”), (y-tunnus 2631013-8, osoite Kaurakatu 48 B, 20740 Turku, Suomi). Voit olla meihin yhteydessä q-support@nextfour.com osoitteen kautta ja selvittää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin. 

Mitä henkilötietoja Nextfour kerää? 

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Q Experience tuotteen tai palveluiden käytöstä. Toisinaan voimme myös tarvita lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden. 

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 

  • nimi  
  • sähköposti  
  • salasana
  • maantieteellinen sijainti 
  • kieli 
  • sijaintitiedot, jotka tallentuvat automaattiseen lokikirjaan  
  • analytiikka 
  • veneestä kerätyt tai sitä koskevat tiedot 
  • käyttämästäsi Q Experience -tuotteesta kerätyt tai niitä koskevat tiedot
  • ostohistoria

Miksi henkilötietojasi tarvitaan ja mihin niitä käytetään? 

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää tuotteen toiminnalliset vaatimukset ja lakisääteiset velvollisuutemme ja tarjota laadukasta palvelua. Käytämme henkilötietojasi myös tuotteidemme ja palvelujemme toimittamiseen sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehitystyön parantamiseen. 

Nextfourilla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakasviestintään sekä markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Nextfour huolehtii siitä, ettei henkilötietojen käsittelystä aiheudu vakavaa haittaa asiakkaan oikeuksille tai vapauksille. 

Nykyisille asiakkaillemme lähetämme myös asiakasviestintää (esimerkiksi palvelussa tapahtuvista muutoksista informointi, markkinakatsaukset, uutiskirjeet ja palautekyselyt).  

Miten Nextfour suojaa henkilötietoja ja millaisia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy? 

Käytämme henkilö- ja muiden tietojen suojaamiseksi tarpeellisia, asianmukaisia ja parhaiden käytäntöjen mukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, vahvojen salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, toimitilojen kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja koulutus sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Soveltuvan lainsäädännön lisäksi alihankkijat sitoutuvat noudattamaan Nextfourin tietosuojaperiaatteita ja -ohjeita. 

Henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan työperusteisesta syystä. Käyttöoikeudet henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ovat henkilökohtaisia ja oikeuksien käyttöä valvotaan. Henkilötietoja käsitteleviä Nextfourin työntekijöitä sitoo lakisääteisen salassapitovelvollisuuden lisäksi erillinen salassapitositoumus. Tarpeettomiksi käyneet henkilötiedot poistetaan tietoturvallisesti. 

Tietojen käsittelyyn liittyy huolellisesta suojaamisesta ja asianmukaisesta tietoturvasta huolimatta aina riski. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, josta todennäköisesti seuraa korkea riski yksityisyydellesi tai muille oikeuksillesi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

Mikäli tietoomme tulee henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus ja siitä on vaarana aiheutua riski luonnollisen henkilön oikeuksille tai vapauksille, ilmoitamme loukkauksesta ilman aiheeton viivytystä tietosuojavaltuutetulle.    

Suosittelemme myös huolehtimaan, että käyttämiesi laitteiden ja yhteyksien tietoturva on ajan tasalla. 

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään? 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin käytät tuotettamme ja niin kauan kuin sen on tarpeen niiden käyttötarkoitusta varten sekä niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. 

Kenelle Nextfour voi luovuttaa henkilötietoja?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Nextfourin ulkopuolelle lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa. 

Luovutamme tietoja asiakkaan suostumuksen tai sopimuksen perusteella myös sellaisille yhteistyökumppaneillemme, jotka liittyvät asiakkaiden valitsemiin tuotteisiin tai palveluihin. 

Voimme jakaa tietojasi esimerkiksi, kun käsittelemme maksuja, toteutamme tilauksen, asennamme tuotteen tai tarjoamme asiakaspalvelua, asennuspalveluja, markkinointipalveluja, huolto- tai korjauspalveluja ja muita vastaavia palveluja. 

Stripe käsittelee kaikki Q Experience -sovelluksessa tehdyt maksut. Stripe kerää ja käsittelee henkilötietojasi tietosuojakäytäntönsä mukaisesti https://stripe.com/en-fi/privacy.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden saada tiedon tiedoista, joita keräämme, käytämme ja jaamme. Sinulla on oikeus oikaista puutteelliset tai virheelliset tietosi.  

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen. Jos pyydät tietojesi poistamista tai peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, poistamme tiedot järjestelmistämme, ellei tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta tai ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja. Poistamme henkilötietosi joka tapauksessa sen jälkeen, kun määrittelemämme tai lakisääteinen säilytysaika on päättynyt. 

Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus saada itse toimittamasi henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle. 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu Nextfourin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. 

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. 

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. 

Evästeet 

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat Nextfourin verkkosivuilla käynnin yhteydessä vierailijan tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Kun tässä tietosuojaselosteessa viittaamme evästeisiin, tämä sisältää myös muut vastaavat teknologiat ja työkalut, jotka keräävät ja tallentavat tietoja selaimeesi, ja joissain tapauksissa siirtävät tällaista tietoa kolmansille osapuolille evästeiden tapaan. 

Nextfourin verkkosivuilla ja -palveluissa evästeitä käytetään ylläpitämään käyttäjän istuntoa ja muistamaan käyttäjän tekemiä valintoja sivulta toiselle siirryttäessä. Evästeiden avulla voimme lisäksi yksilöidä ja esimerkiksi tilastoida sivustollamme vierailevat kävijät. Evästeitä käytetään myös markkinoinnin kohdentamiseen. Nextfourin verkkosivuilla ja -palveluissa käytetään sekä Nextfourin että kolmansien osapuolten asettamia istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä.