Skip to main content

Sovelluksen käyttöehdot 

Käyttöehdot on laadittu 2.6.2022 ja viimeksi päivitetty 15.4.2024. 

Sovelluksen tarjoaja 

Q Experiencen-sovellusta (”Sovellus”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Nextfour Solutions (y-tunnus 2631013-8, osoite Kaurakatu 48 B, FI-20740 Turku), jäljempänä ”Nextfour” tai ”me”. 

Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen 

Käyttämällä Sovellusta hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. Nextfour voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Sovelluksen käyttö.  

Tietosuoja 

Asentaessasi Sovelluksen ja käyttäessäsi sitä annat suostumuksen siihen, että keräämme Sovelluksessa antamiasi tietoja. Kaikki sovelluksen uudet käyttäjät kirjautuvat sovellukseen luomalla uuden käyttäjätunnuksenSinun täytyy olla vähintään 16-vuotias luodaksesi käyttäjätunnuksen. Nextfour noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.  

Näiden käyttöehtojen liitteenä on Nextfourin tietosuojailmoitusta koskeva tietosuojakäytäntö (liite 1), josta ilmenee miten ja mihin Nextfour käyttää henkilötietoja.  

Sovelluksen keräämät tiedot:  

 • nimi  
 • sähköposti  
 • salasana  
 • maantieteellinen sijainti 
 • kieli 
 • sijaintitiedot, jotka tallentuvat automaattiseen lokikirjaan  
 • analytiikka 
 • veneestä kerätyt tai sitä koskevat tiedot 
 • käyttämästäsi Q Experience -tuotteesta kerätyt tai niitä koskevat tiedot
 • ostohistoria
   

Rajoitamme henkilötietojesi jakoa siten, että niitä käsittelevät vain henkilöt, joille se on tehtäviensä hoitamiseksi välttämätöntä. Voimme jakaa tietojasi esimerkiksi, kun käsittelemme maksuja, toteutamme tilauksen, asennamme tuotteen tai tarjoamme asiakaspalvelua, asennuspalveluja, markkinointipalveluita, huolto- tai korjauspalveluja ja muita vastaavia palveluja. 

Stripe käsittelee kaikki Q Experience -sovelluksessa tehdyt maksut. Stripe kerää ja käsittelee henkilötietojasi tietosuojakäytäntönsä mukaisesti https://stripe.com/en-fi/privacy.

Ottamalla yhteyttä q-support@nextfour.com voit selvittää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin.  

Henkilötietojen suojaus 

Henkilötietojen suojaus ja käsittelyn tietoturvataso on toteutettu tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. 

Arvostamme haltuumme annettuja henkilötietoja ja sitoudumme käsittelemään niitä laillisesti, avoimella ja turvallisella tavalla. Nextfourin noudattamat yleiset periaatteet ovat seuraavat: 

 • Laillisuus: keräämme henkilötietoja vain lainmukaisesti, asianmukaisesti ja avoimesti. 
 • Tietojen minimointi: keräämme vain niitä henkilötietoja, joita välttämättä tarvitsemme alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 
 • Käyttötarkoituksen rajaaminen: keräämme henkilötietoja vain tiettyihin, määriteltyihin ja luvallisiin tarkoituksiin emmekä käsittele henkilötietoja tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa. 
 • Tietojen oikeellisuus: huolehdimme siitä, että henkilötiedot ovat oikeita ja ajan tasalla ilmoittamiesi tietojen mukaisesti. 
 • Tietojen suojaaminen: käytämme teknisiä ja organisatorisia menetelmiä, jotka takaavat tietosuojan asianmukaisen tason ottaen huomioon muun muassa suojattavien henkilötietojen laadun. Nämä menetelmät estävät tietojen oikeudettoman julkaisemisen tai käsittelyn, tahattoman tai luvattoman tuhoamisen, katoamisen, muuttamisen sekä muun luvattoman käsittelyn. 
 • Pääsy tietoihin ja tietojen oikaisu: tietoihin pääsyssä ja oikaisussa noudatamme tietosuojalakien ja -asetusten sinulle suomia oikeuksia. 
 • Rajoitettu säilytys: säilytämme henkilötietoja tietosuojalakien ja -asetusten vaatimalla tavalla. Emme säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. 
 • Suoramarkkinoinnin laillisuus ja evästeet: kun lähetämme markkinointimateriaalia tai käytämme evästeitä käyttäjien laitteissa, teemme sen vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Sijaintitieto 

Käyttäjän sijaintitietoa käytetään Sovelluksessa käyttäjän lähellä olevien Palveluntarjoajien palveluiden näyttämiseksi. Käyttäjä voi kytkeä sijaintitietojen käytön päälle ja pois laitteen asetuksista. 

Veneen automaattinen lokikirja tallentaa käyttäjän ajamat matkatiedot, jotka sisältävät sijaintitietoja. 

Saatavuus ja Sovelluksen käytöstä syntyvät kustannukset 

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Nextfour ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Sovellusta tai poistaa Sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sinä vastaat Sovelluksen käyttöön mahdollisesti liittyvistä maksuista, kuten datamaksuista. 

Vastuu Sovelluksen sisällöstä 

Tarjoamme Sovelluksen ja sen sisällön sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Nextfour vastaa Sovelluksen toimituksellisen ja muun Nextfourin laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Nextfour ei valvo eikä moderoi Sovelluksen sisältöjä, eikä Nextfour ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Sovellusta käyttöehtojen mukaisella tavalla. 

Nextfour ei takaa eikä ole vastuussa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä. Nextfour ei ole vastuussa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn sisällön mahdollisista puutteista eikä vastaa tästä johtuvista mahdollisista vahingoista. 

Oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön 

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Nextfourille. Sovelluksen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli Nextfour ei toisin määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Sovellusta on käytettävä sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta olet Sovelluksen hankkinut. 

Linkit muihin sivustoihin 

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Sovellukseen yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä. 

Käyttäjän aineistot 

Emme tarkasta aineistojasi etukäteen ennen julkaisemista. Olet täysin vastuussa kaikista materiaaleista, joita lähetät tai jaat Sovelluksen kautta. Käytä mahdollisia yhteisöominaisuuksia vastuullisesti. Mikään yksittäisen käyttäjän Sovelluksen avulla levittämä aineisto ei edusta Nextfourin mielipidettä tai osoita Nextfourin olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan. 

Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Nextfourille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Nextfourille välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Olet velvollinen korvaamaan Nextfourille näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. 

Nextfourin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 

Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 

Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. 

Irtisanominen ja ehtojen erillisyys 

Käyttäjä voi irtisanoa Sovelluksen käyttöehdot poistamalla Sovelluksen ja lopettamalla sen käytön. Mahdolliset irtisanomista ennen tehdyt lataukset ovat voimassa latauksen tekohetkellä voimassaolleiden sopimusehtojen mukaisesti. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa. 

Juridiset tiedot

Näiden käyttöehtojen liitteenä on Nextfourin tietosuojakäytäntö, joka noudattaa sekä täsmentää voimassa olevan tietosuojalain vaatimuksia. Mikäli tämä käytäntö ja voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö ovat ristiriidassa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Nextfour voi milloin tahansa tehdä tietosuojakäytäntöön muutoksia. Jos niin tapahtuu, ilmoitamme muutoksista ja pyydämme lukemaan tämän käytännön uusimman version ja vahvistamaan sen hyväksymisen. Voit myös tarkistaa tietosuojakäytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. 

Yhteystiedot 

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä meihin, q-support@nextfour.com